Si vols conéixer més sobre Enfila't pots donar-li una ullada al nostre instagram!
 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de Privacidad

 

En aquesta pàgina et anem a explicar els termes de privacitat amb què es va a gestionar les dades personals introduïdes al nostre web. Els majors de tretze anys podran registrar-se a enfilat.com com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran el menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar com a usuari.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris.

Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

 • Nunca solicitamos información personal a menos que realmente sea necesaria para prestarte los servicios que nos requieras.
 • Nunca compartimos información personal de nuestros usuarios con nadie, excepto para cumplir con la ley o en caso que contemos con tu autorización expresa.
 • Nunca utilizaremos tus datos personales con una finalidad diferente a la expresada en esta política de privacidad.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Txell Cardona i Elio Esteller han adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i a el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

 

 • Identitat del Responsable:Txell Cardona i Elio Esteller
 • Nom comercial: Enfila’t
 • NIF/CIF:47949394Y y 47876551G
 • Direcció:Afores Llevant, 71, Arenys de Mar
 • Correu electrònic:info@enfilat.com
 • Activitat: Escalada i educació.

 

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de “usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

 

 PRINCIPIS QUE APLICAREM A LA TEVA INFORMACIÓ PERSONAL

 

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències de el nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre anem a requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que et informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només anem a sol·licitar dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps de l’necessari per als fins de l’tractament, en funció a la finalitat, t’informarem de l’termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

 

COM HEM OBTINGUT LES TEVES DADES?

Les dades personals que tractem a Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de subscripció
 • Comentaris al blog
 • Formulari de solicitud de serveis
 • Formulari de venda

 

 

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ENS FALICITES LES TEVES DADES?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) estem tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’acces a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supresió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de dades.

 

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable de l’tractament quan:

 • El tractament està basat en el consentiment.
 • Les dades les ha facilitat la persona interessada.
 • El tractament s’efectui per mitjans automatitzats

A l’exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

 

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS?

 

Quan un usuari es connecta amb aquesta web ara per comentar un post, enviar un correu a titular, subscriure o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual son responsables Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) . Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació.

A l’facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per enfilat.com, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat. En Enfila’t ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que ens faciliten les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, per respondre als requeriments dels usuaris de com. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. Et informo que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de Hostinger (proveïdor de Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) ) dins de la UE.

 • Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, vam sol·licitar les dades personals: Nom, Email, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l’usuari a l’realitzar la subscripció. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per Mailchimp. Et informo que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de Mailchimp (proveïdor de Llum Solucions TIC, S.L.) fora de la UE als EUA. Mailchimp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aqui, aprovat per el Comité Europeu de Protecció de Dades.

 • Formulari d’alta per a comentaris de l’bloc: Per comentar les publicacions de l’bloc comse requereix que l’usuari es doni d’alta a través d’aquest formulari. En aquest cas, vam sol·licitar les dades personals: Nom, Email, Lloc web. Un cop donat d’alta, l’usuari podrà realitzar tants comentaris com vulgueu i donar resposta sobre els anteriors. Et informo que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de Hostinger. (Proveïdor de Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) ) dins de la UE.

 • Formulari de sol·licitud de serveis: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, Telèfon, Adreça, per sol·licitar algun dels serveis que compon a disposició dels seus usuaris. La informació recollida permetrà sol·licitar el servei corresponent per a una possible tramitació de la mateixa offline. Les sol·licituds seran respostes per correu electrònic. El web no permet gestionar pagaments directament. Et informo que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de Hostinger (Proveïdor de Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) ) dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull. Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web. També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de com, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) .
 • Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) . Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679 Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) (Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) ) amb domicili a Afores Llevant, 71, Arenys de Mar serà responsable de l’tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors. Txell Cardona i Elio Esteller, no venen, lloguen ni cedeixen dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho faran en el futur, a tercers sense el consentiment previ.

No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat de l’col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

 

 

LEGITIMITZACIÓ PER EL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES

 

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució de l’contracte de subscripció.

 

CATEGORIA DE DADES

 

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

 

 

QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?

 

Les dades personals proporcionades es conservaran:

Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

 

 

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARÁN LES TEVES DADES?

 

Moltes eines que fem servir per gestionar les teves dades són contractats per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, elestudiodecoco.com, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a enfilat.coma analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de enfilat.com (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Hosting: Hostinger, tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) .

Plataforma web: Automattic Inc, amb domicili als EUA. Més informació a: https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc). Automattic Inc tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a Llum Solucions TIC, S.L.

E-mail màrqueting: The Rocket Science Group LLC d / b / a, amb domicili als EUA. Més informació a: https://mailchimp.com/ (The Rocket Science Group LLC d / b / a). The Rocket Science Group LLC d / b / a tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’email màrqueting a Llum Solucions TIC, S.L.

 

 

NAVEGACIÓ

 

Al navegar per enfilat.comse poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l’usuari.

Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Google analytics
 • Google search console

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant de el lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt

 

 

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

 

Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades. Aquest web inclou un certificat SSL.

Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

Enfilat.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers. Pel que fa a la confidencialitat de l’processament, Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) per processar les dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada d’ confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, a l’adonar-se Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) , ha de notificar a l’Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

 

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

 

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a enfilat.com exonerant a Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) , de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

 

 

 ACEPTACIÓ I CONSENTIMENT

 

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

 

 

REVOCABILITAT

 

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

CAMBIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) es reserven el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Enfila’t (Txell Cardona y Elio Esteller) s’anunciaran en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

 

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, enfilat.com no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.

En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, enfilat.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 20 de març del 2021.

0
  0
  Cistella / Carrito
  La teva cistella està buida / El carrito esta vacíoTornar a tenda / Volver a la tienda